úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
dokumenty
realizované projekty
GDPR - informace
směrnice - odpady
SPOD - standardy kvality
svazek obcí Bruntálsko
kalendář akcí
kultura
hřiště
fotogalerie
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Úprava veřejného prostranství a obnova zeleně ve Valšově

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Vítání občánků

Pohádkové odpoledne
s babi Dadlou

Turnaj v člověče nezlob se

Mikulášská pohádka

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Stezka odvahy
a nocování na OÚ

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Námořnický

Kácení májky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Setkání seniorů
a rodáků
 

povinné informace - opravné prostředky


Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí,a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky ,ale je možné učinit podání,které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánu obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně , na jeho základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo – li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl.zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění,žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s č. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.