úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
dokumenty
realizované projekty
GDPR - informace
směrnice - odpady
SPOD - standardy kvality
svazek obcí Bruntálsko
kalendář akcí
kultura
hřiště
fotogalerie
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Úprava veřejného prostranství a obnova zeleně ve Valšově

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Vítání občánků

Pohádkové odpoledne
s babi Dadlou

Turnaj v člověče nezlob se

Mikulášská pohádka

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Stezka odvahy
a nocování na OÚ

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Námořnický

Kácení májky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Setkání seniorů
a rodáků
 

povinné informace - žádosti o informace


Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

Obec Valšov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

· na úřední desce – u Obecního úřadu Valšov 
· na internetové úřední desce na adrese: www.e-deska.cz/valsov
· informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
· osobně na Obecním úřadě ve Valšově v úředních dnech a v úředních hodinách
· telefonicky na tel. č.: 554 713 760

Písemně
· na adrese: Valšov č.p.72, 792 01 Bruntál

Elektronickou poštou
· e-mail:
ou.valsov@centrum.cz 
             
ou.valsov.podatelna@centrum.cz 
(v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
· utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 
· obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) 
· skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 
· skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění