naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
složky obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
OZV
nařízení obce
základní registry
kultura
fotogalerie
dětské hřiště
víceúčelové hřiště
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Setkání seniorů
a rodáků

Turnaj v člověče nezlob se

Výstava rukodělných prací 2013

Stezka odvahy a spaní na OÚ

Vítání občánků

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Jak se žilo ve středověku

Kácení máje

Dětské hřiště

Cyklostezka Valšov

Výročí 635 let - Den obce

Svěcení Božích muk

Turnaj v nohejbale

Vodnický dětský den

ocenění obce


Cena naděje pro živý venkov

Myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Podmínky pro růst a existenci těchto aktivit spoluvytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním hodnocení. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné
obci. Hodnocení je prováděno bodově. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítěz jemuž náleží finanční odměna ve výši 100 000 Kč.